Výkonný výbor FK Blansko


Funkce Kontakty
Ing. Jiří CRHA předseda 606 754 420 home.crha@seznam.cz
Mgr. Zdeněk VESELÝ
místopředseda 605 232 069 z.vesely@razdva.cz
Petr DVOŘÁK člen, sekretář klubu 737 465 692 petrdvora@seznam.cz
Břetislav STRÁŽNICKÝ člen 723 770 890 straznicky@szdc.cz
Miloš VAŠÁK člen 724 422 695 mvasak@csas.cz

Revizní komise


Funkce Kontakty
Ing. Pavel RAJTŠLÉGR předseda 724 062 105 prajtslegr@centrum.cz
Libor ŠKVARENINA
člen 606 436 278 2.LibasSkvarek@seznam.cz
Ing. Libor KLIMEŠ člen, sekretář mládeže 724 525 721 liborklimes@email.cz

 
 

 
 
 
Copyright © 2007-2019 FK Blansko & eSports.cz, s.r.o. | Informace o autorských právech a kontakt na redakci webu