30.09.2013  |  Vedení FK Blansko

Zpráva k zániku členství v Občanském sdružení FK Blansko ke dni 30.9.2013

Zpráva k zániku členství v Občanském sdružení FK Blansko ke dni 30.9.2013

B l a n s k o - Nejvyšší orgán Občanského sdružení FK Blansko – jeho valná hromada, konaná dne 11.2.2012, svým usnesením pověřila Výkonný výbor FK Blansko k tomu, aby upozornil všechny členy na jednu z jejich základních povinností – placení členských příspěvků, vyzval je k jejich zaplacení a upozornil je na možnost ukončení členství vyškrtnutím.

 
 
Původně stanovené realizační období únor 2012 – březen 2013 bylo z rozhodnutí výkonného výboru prodlouženo o dalších 6 měsíců až do konce září 2013.

K uváděné problematice byla zveřejněna tisková zpráva a po celých 18 měsíců byli dotčení členové Občanského sdružení osobně (i několikrát) kontaktováni členy výkonného výboru, revizní komise nebo sekretářem FK Blansko a vyzváni ke splnění svých povinností člena o.s. FK Blansko. Všichni členové Občanského sdružení měli dostatek času svým závazkům vůči o.s. FK Blansko dostát.

Výkonný výboru FK Blansko na svém jednání dne 23.9.2013 tedy schválil seznam členů, , kteří jsou dlužni členské příspěvky za období delší než dva roky a na základě Stanov o.s. FK Blansko, čl. 4., bodů 2. a 4., zanikne 30.9.2013 jejich členství v Občanském sdružení FK Blansko vyškrtnutím. Seznam vyškrtnutých členů bude zveřejněn spolu s touto zprávou.

Aktuální seznam členů Občanského sdružení FK Blansko k 1.10.2013 bude zveřejněn na internetových stránkách FK Blansko.

Vyškrtnutí členové, kteří s rozhodnutím VV nesouhlasí, se proti němu mohou do 30 dnů odvolat a VV jejich případ znovu posoudí na svém nejbližším zasedání. Pokud tento člen doplatí svoje členské příspěvky zpětně za roky 2009 - 2013 (1 500,- Kč), bude mu umožněno zpětné zapsání do seznamu členů Občanského sdružení FK Blansko.

Výkonný výbor FK Blansko

Aktualizovaný seznam členů FK Blansko: klikni zde

Seznam členů, kterým zaniká členství: klikni zde
 
 

 
 
 
Copyright © 2007-2020 FK Blansko & eSports.cz, s.r.o. | Informace o autorských právech a kontakt na redakci webu