Zlín

Blansko

4:1

Blansko

Třinec

07.03.2021 | 10:15

Rozpis zápasů

vs

Zlín

Blansko

4

1

vs

Blansko

Třinec

07.03.2021 | 10:15

Rozpis zápasů
B l a n s k o - V sobotu proběhla ve fotbalové hospůdce na hřišti v areálu stadionu na Údolní valná hromada občanského sdružení FK APOS Blansko. Jejím hlavním bodem mělo být odhlasování změny názvu klubu na FK Blansko.
K tomuto úkonu však byla potřeba účast minimálně 48 členů. Přítomno však bylo pouze 25 a tak byla valná hromada dle regulí stanov prohlášena za neusnášeníschopnou s tím, že náhradní valná hromada, která se bude konat již tuto sobotu
11. 2. v 15:30 na stejném místě, bude usnášeníschopná při jakémkoliv počtu členů.

Po ukončení oficiální části se všem přítomným znovu představil nový sportovní manažer Bohuslav Jedinák, který poodhalil své plány ve své funkci. Mimo jiné informoval také o schůzce s novým sponzorem, která proběhla s vedením našeho klubu minulý čtvrtek. O detailním fungování spolupráce s naším klubem budete seznámeni po podpisu smlouvy. Předseda klubu Michal Babák potvrdil, že půjde o dlouhodobější spolupráci a minimálně na tři roky bude pro blanenský klub zajištěno finanční krytí tak, aby se nemusel obávat existenčních problémů, jako tomu bylo před dvěma roky. Bez spolupráce se stávajícími sponzory, partnery, příznivci a také s městem Blansko a Krajským úřadem se však klub rovněž neobejde. I pro ně by mohla být další spolupráce, i vzhledem k charakteru nového sponzora, daleko zajímavější a atraktivnější.

Dalším ožehavým tématem diskuze byl stav hrací plochy na stadionu na Údolní. Na měsíc květen je předběžně naplánována jeho opětovná rekonstrukce s tím, že závěrečná utkání letošní sezóny by byla sehrána na stadionu na Mlýnské. Vedení klubu rovněž potvrdilo, že i pro letošní rok bude na ministerstvu školství žádat o dotaci na vybudování hřiště s umělým povrchem, které by mělo vyrůst na stadionu na Údolní. „Bude to ještě hodně těžký boj, ale já věřím, že se nám to podaří,“ doplnil předseda klubu Michal Babák.