Kroměříž

Blansko

6:2

Blansko

Vratimov

31.07.2021 | 17:00

Rozpis zápasů

vs

Kroměříž

Blansko

6

2

vs

Blansko

Vratimov

31.07.2021 | 17:00

Rozpis zápasů
B l a n s k o - Město Blansko převzalo do své péče většinu hlavních sportovišť. Oddílům se ulevilo, co se týče starosti o areály a placení energií. Jejich funkcionářům by ale pomohla i větší podpora vlastní činnosti. Rada na to reflektovala jmenováním speciální komise, která by měla připravit návrh nové strategie podpory sportu ve městě. S jejím předsedou a místostarostou Blanska Jiřím Crhou jsme si o této problematice popovídali.
Proklamuje se, že Blansko je městem sportu. Je ale jeho podpora ze strany radnice dostatečná?

Že Blansko je městem sportu, myslím pravdou je. Samozřejmě ale možnosti města jsou omezeny rozpočtem, to je klasická ekonomická poučka. V tomto volebním období jsme uskutečnili zásadní krok spočívající v převzetí hlavních sportovišť pod svojí správu. Tedy areály ASK, FK a dnes již neexistující TJ ČKD. Myslím, že to byl určitě správný krok. Teď začíná pracovat komise, která připraví další podklady pro zkvalitnění sportovní činnosti a to zejména ve vztahu k mládeži.

Jaké je její složení?

Byl jsem jmenován předsedou, dále v ní jsou tři zástupci sportovní komise, jeden z největší TJ, tedy nyní z ASK, zástupci odboru školství a finančího a nechybí ředitel Služeb Blansko. Cílem je vytvořit nějakou strategii či koncepci s předpokladem, že o jejím schválení by jednalo zastupitelstvo v červnu 2014. Hlavním úkolem bude oddělit starost o majetek a vlastní sportovní činnost s tím ale, že to musí být pojato komplexně.

Co stav sportovišť?

O ta se v současnosti starají v drtivé většině případů Služby Blansko. Myslím si, že žádná další zařízení asi není třeba budovat, jejich počet a stav je dostačující. Až na dvě výjimky. Podporuji, aby se zrealizovala dostavba hlediště a sociálního dovybavení haly na Údolní ulici včetně jejího zateplení a dále umělá tráva pro fotbalisty.

Ozývají se baseballisté, kteří mají problém s financováním svého areálu, který pod město převeden nebyl…

Samořejmě tuto informaci vnímáme. Je to zatím otázka dostatku financí, aby se město mohlo starat i o toto sportoviště. Názory mohou být různé. Nová koncepce se bude touto otázkou určitě také zabývat. Měli bychom najít systémové řešení.

A zmíněná vlastní sportovní činnost?

Je třeba stanovit pravidla zejména pro podporu mládeže, jejich trenérů, kteří se o ni starají. Stanovili jsme si termín, do kterého budeme sbírat podklady pro další diskusi a hledání optimálního řešení. Do toho by se měly zapojit i sportovní kluby.

Obsahuje už návrh nového rozpočtu nějaké navýšení rubriky pro podporu sportu?

Bohužel zatím ne. Rozpočet je na úrovni letošního roku. Rádi bychom ale změny dosáhli pro další rok. Proto chceme novou koncepci projednat a schválit tak, aby se objevily její výstupy v rozpočtu na rok 2015.