Ostrava

Blansko

4:1

Jihlava

Blansko

23.10.2020 | 18:00

Rozpis zápasů

vs

Ostrava

Blansko

4

1

vs

Jihlava

Blansko

23.10.2020 | 18:00

Rozpis zápasů
B l a n s k o - Vedení FK Blansko ocenilo v poločasové přestávce utkání A týmu proti Havlíčkovu Brodu v rámci 10 letého výročí od založení FK Blansko dalších šest legend z řad Metry Blansko a ČKD Blansko.
Doživotní permanentní vstupenku, pamětní list a drobné pozornosti obdrželi z rukou předsedy FK Blansko a místostarosty města Blansko Ing. Jiřího Crhy a členů výkonného výboru Karla Jarůška a Petra Dvořáka tito pánové.

Jan Nečas

(nar. 12. 5. 1947 ve Vavřinci)

V rodném Vavřinci hrával za žáky a dorost. Po přestěhování do Blanska krátce hrál za B mužstvo Spartaku Metra Blansko. Od roku 1975 začal v témže klubu trénovat mládež. V roce 1985 přešel do Spartaku ČKD Blansko, kde zprvu trénoval dorost. Dále v tomto klubu působil trenérsky u A mužstva a přípravky. V letech 1996 - 2004 trénoval A mužstvo Olympie Ráječko, s nímž postoupit do krajského přeboru. Dále působil v Boskovicích a poté do roku 2008 v Rájci-Jestřebí. Následně téhož roku začal trénovat v FK Blansko přípravku. Svoji trenérskou činnost ukončil v roce 2012 po úctyhodných 37 letech. Během své kariéry působil v krajských a okresních trenérsko-metodických komisích, komisích mládeže jako lektor školení krajských a okresních trenérů kopané. Je držitelem trenérské A licence a také je dosud stálým členem Unie Českých fotbalových trenérů.

Jan Ruml

(nar. 23. 10. 1947 na Obůrce)

S kopanou začal až v roce 1962 v dorosteneckém věku v Metře Blansko. Rozhodující vliv na jeho růst mělo trenérské i lidské působení Miroslava Kniese. Na jaře 1966 již nastupoval za A mužstvo a po vítězném zápase s tehdy postupujícím RH Znojmo nastoupil do tohoto mužstva na základní vojenskou službu. Po jejím ukončení se vrátil zpět do mateřského oddílu Metra Blansko, kde s výjimkou sezóny 1973/1974, kdy působil v Olympii Ráječko, pokračoval v kariéře až do roku 2001. V letech 1988-1991 zastával funkci předsedy fotbalového oddílu a člena výkonného výboru Spartaku Metra Blansko.Václav Kotlán

(nar. 18. 2. 1948 v Olešné)

Celou svoji fotbalovou kariéru vyjma dvouleté základní vojenské služby, kterou absolvoval v letech 1967 až 1969 v Dukle Uherské Hradiště, strávil v ČKD Blansko. Zde postupně od roku 1958 do roku 1962 hrál za žáky, v letech 1963 až 1965 za dorost a v letech 1966 až 1983 za muže. Hráčskou kariéru ukončil ve 35 letech a následně 10 roků trénoval žáky a dorostence v ČKD Blansko.


Richard Souček

(nar. 17. 6. 1948 ve Vavřinci)

Fotbal začal hrát v rodném Vavřinci coby žák. V roce 1961 se přestěhoval do Blanska, za Vavřinec hrál ještě další dva roky. V roce 1977 přihlásil syna Radka do přípravky Spartaku ČKD Blansko, kterou trénoval Bedřich Fojt. Ten ho také oslovil s nabídkou trénování. On ji přijal. Ve Spartaku ČKD Blansko postupně trénoval přípravku, mladší, starší žáky a starší dorost. V roce 1991 se jeho svěřencům ve starším dorostu podařilo vyhrát krajskou soutěž a postoupit do 1. dorostenecké ligy, což sám Richard Souček považuje na největší úspěch v jeho trenérské činnosti. Poté svoji trenérskou činnost ukončil a dvě funkční období působil ve výkonném výboru Spartaku ČKD Blansko. Na sklonku své fotbalové kariéry 3 roky trénoval A mužstvo Sokola Vavřinec.


Břetislav Strážnický

(nar. 17. 8. 1952 ve Slavičíně)

Na jaře roku 1981 ho oslovil tehdejší prezident Spartaku ČKD Blansko pan Miloš Voneš s nabídkou práce ve výkonném výboru. Zprvu pracoval jako pořadatel, posléze zastával funkci hospodáře, místopředsedy a předsedy fotbalového oddílu. V roce 2004 spolupracoval s pány Adámkem a Linkensederem v rámci sloučení oddílů kopané Metry a ČKD Blansko v samostatný fotbalový klub FK Blansko. V tomto klubu poté pracoval ve výkonném výboru až do letošní srpnové valné hromady ve funkcích hospodáře a místopředsedy. V blanenském fotbale působil celkem 33 let.JUDr. Radomír Linkenseder

(nar. 6. 7. 1955 v Brně)

Jako aktivní hráč působil ve Spartaku Metra Blansko v letech 1967 - 1992 celých 25 sezón. Poté byl nucen s ohledem na vážné zranění ukončit hráčskou kariéru. Od roku 1992 do roku 2004 s malými přestávkami zastával funkci předsedy fotbalového oddílu ASK Blansko. Aktivně se podílel na spojení fotbalových oddílů ASK Blansko a ČKD Blansko, což se podařilo před sezónou 2004/2005. Na ustavující valné hromadě nově vzniklého občanského sdružení pod názvem FK Blansko byl zvolen do pětičlenného výkonného výboru a poté byl zvolen jeho prvním předsedou. Tuto funkci zastával do 30. června 2008. Za jeho éry postoupilo A mužstvo v roce 2006 do krajského přeboru, v roce 2007 do divize a v roce 2008 do Moravskoslezské fotbalové ligy. Po tomto historickém postupu ukončil svou funkcionářskou činnost v FK APOS Blansko.

Ocenění legend
legendy
Jan Nečas
Ocenění legend
legendy
Jan Nečas zdraví diváky
Ocenění legend
legendy
Ocenění z rukou Ing. Jiřího Crhy přebírá Jan Ruml
Ocenění legend
legendy
Ing. Jiří Crha, Jan Nečas a Jan Ruml
Ocenění legend
legendy
Jiří Crha oceňuje Václava Kotlána
Ocenění legend
legendy
Oceněn byl také pan Richard Souček
Ocenění legend
legendy
Zleva Jan Nečas, Jan Ruml, Václav Kotlán a Richard Souček
Ocenění legend
legendy
Ing. Jiří Crha a Břetislav Strážnický
Ocenění legend
legendy
Ing. Jiří Crha a historicky první předseda FK Blansko JUDr. Radomír Linkenseder
Ocenění legend
legendy
Karel Jarůšek a JUDr. Radomír Linkenseder
Ocenění legend
legendy
Zleva Petr Dvořák, Karel Jarůšek, Ing. Jiří Crha, Jan Nečas, Jan Ruml, Václav Kotlán, Richard Souček, Břetislav Strážnický a JUDr. Radomír Linkenseder

Video z oceňování legend