Otrokovice

Blansko

2:4

Blansko

Uh. Brod

25.09.2021 | 15:30

Rozpis zápasů

vs

Otrokovice

Blansko

2

4

vs

Blansko

Uh. Brod

25.09.2021 | 15:30

Rozpis zápasů
​Na poslední domácí utkání našeho týmu (neděle 30.5.2021 od 15:00) bude umožněn vstup držitelům permanentních vstupenek zakoupených za plnou cenu (netýká se tedy zvýhodněných permanentek pro mládež FKB).

Všechny osoby budou povinny předem vyplnit a před vstupem na stadion odevzdat pořadateli selfreporting formulář uvedený na konci tohoto článku, nesmějí vykazovat klinické příznaky onemocnění COVID-19, musí se podrobit se změření teploty a prokázat se

- negativním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starším 7 dní, nebo

- negativním výsledkem POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ne starším 72 hodin, nebo

- certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

- dokladem (lékařskou zprávou) o laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, uplynutí doby izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, a že od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Všechny osoby musí být usazeny v hledišti tak, že mezi jednotlivými usazenými osobami (pokud nejsou členy společné domácnosti) bude rozestup minimálně jednoho sedadla a mezi řadami s obsazenými sedadly bude vynechána jedna řada sedadel.

Pro všechny osoby v areálu stadionu platí povinnost nošení respirátoru minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Žádáme zájemce o vstup na zápas z řad vstup držitelů permanentních vstupenek, aby přišli s dostatečnou časovou rezervou před utkáním.

Dotazník - COVID