Ostrava

Blansko

4:1

Jihlava

Blansko

23.10.2020 | 18:00

Rozpis zápasů

vs

Ostrava

Blansko

4

1

vs

Jihlava

Blansko

23.10.2020 | 18:00

Rozpis zápasů
B l a n s k o - Ve čtvrtek 7. 9. 2017 v 17:00 hodin se bude konat v prostorách Dělnického domu (Hybešova 1, Blansko) v sále S2 valná hromada FK Blansko, z.s.

Pozvánka na valnou hromadu FK Blansko, z.s., se sídlem Údolní 1826/10, 678 01 Blansko, IČ: 266 06 623

Dne 7. 9. 2017 od 17:00 hodin se bude konat v Dělnickém domě (Hybešova 1, Blansko) v sále S2 valná hromada FK Blansko, z.s. s tímto programem:

1. Zahájení, usnášeníschopnost valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva o činnosti výkonného výboru za rok 2016
3. Schválení účetní závěrky FK Blansko, z.s. za rok 2016
4. Rozhodnutí o počtu členů výkonného výboru
5. Schválení volebního řádu
6. Volba členů výkonného výboru a náhradníků výkonného výboru
7. Volba členů revizní komise a náhradníků revizní komise
8. Zakončení

Prezence účastníků bude zahájena od 16:30 hodin.

Návrh Volebního řádu je uveden v příloze této pozvánky. Účetní závěrka FK Blansko, z.s. za rok 2016 je členům spolku k nahlédnutí v sídle spolku po předchozí domluvě a bude rovněž k dispozici na valné hromadě.

Srdečně zveme všechny členy FK Blansko.

Za výkonný výbor FK Blansko, z.s.
Ing. Bc. Jiří Crha, předseda VV FK Blansko, z.s.


Návrh - volební řád