Senica

Blansko

2:1

Blansko

Třinec

06.03.2021 | 14:30

Rozpis zápasů

vs

Senica

Blansko

2

1

vs

Blansko

Třinec

06.03.2021 | 14:30

Rozpis zápasů
B l a n s k o - Ve fotbalové hospůdce na stadionu Na Údolní byla dnes svolána mimořádná valná hromada FK APOS Blansko.
Z celkového počtu 153 členů starších 18 let jich bylo přítomno 26, proto byla valná hromada dle stanov neusnášeníschopná a nemohli být zvolení noví členové výboru. Hlavním programem tak byla diskuze, z níž vám přineseme více informací později.

Nový termín náhradní valné hromady byl stanoven na neděli 13. 6. 2010 od 14:00 opět ve fotbalové hospůdce na Údolní. Tato valná hromada již bude usnášeníschopná při jakémkoliv počtu členů občanského sdružení FK APOS Blansko.

Vedení FK APOS Blansko