Ostrava

Blansko

4:1

Blansko

Hradec Králové

28.10.2020 | 14:30

Rozpis zápasů

vs

Ostrava

Blansko

4

1

vs

Blansko

Hradec Králové

28.10.2020 | 14:30

Rozpis zápasů
B l a n s k o - Druhý termín mimořádné valné hromady proběhl v sobotu ve Fotbalové hospůdce na stadionu Na Údolní.
Této valné hromady se zúčastnilo 30 členů občanského sdružení FK APOS Blansko.

Valná hromada vzala na vědomí písemná odstoupení 4 členů výkonného výboru (A. Ťoupek, P. Vašíček, S. Hasa, F. Fiala) a všech členů a náhradníka revizní komice (R. Šindelka, B. Hasa, V. Souček, K. Ťoupek), která byla doručena občanskému sdružení. Tím funkce těchto osob v orgánech občanského sdružení zanikla.

Současně přímo na valné hromadě oznámili své odstoupení z funkce zbývající členové výkonného výboru (B. Strážnický, J. Němec. B. Hlaváček, P. Starý st.). Funkce těchto osob ve výkonném výboru zanikne v okamžiku zvolení nového výkonného výboru, nejpozději však ke dni 30. 6. 2010.

Vzhledem k tomu, že nebyla předložena kandidatura žádné osoby do výkonného výboru ani do revizní komise, nebyly projednány body 4. a 6. programu valné hromady (schválení volebního řádu a volba nových členů a náhradníků revizní komise).